Chuyên gia ngôn ngữ: Nhìn nhận khách quan trường Thực nghiệm và sách Công nghệ giáo dục

Các chuyên gia ngôn ngữ cho rằng, cần phân biệt rạch ròi và nhìn nhận khách quan hai chủ thể là trường Thực nghiệm và bộ sách Công nghệ giáo dục.

The post Chuyên gia ngôn ngữ: Nhìn nhận khách quan trường Thực nghiệm và sách Công nghệ giáo dục appeared first on TinNhanh.DKN.tv.